{CSS["css-old""]()} {JAVASCRIPT["js-old""]()}

ON-LINE REZERVACE

Objednejte si pobyt v našem hotelu již nyní.

Rezervovat

HISTÓRIA

 

Tradičný kúpeľný dom už od roku 1904

 

"Augustiniánsky dom" často nazývaný i Augustiánsky dom v Luhačoviciach bol postavený v rokoch 1902 – 1904, podľa upraveného projektu brnenského architekta Vladimíra Fischera, pre augustiniánsky kláštor sv. Tomáša na Starom Brne. Architekt vychádzal z historizujúceho vplyvu anglických vidieckych stavieb s výrazným akcentom na lomový kameň, ktorý je tu použitý na fasáde až po úroveň kordónovej rímsy. Ide o kombináciu novorenesančného štýlu s novogotickým štýlom kaplnky.  Dom slúžil ako ubytovacie zariadenie pre kňazov a katolícke rodiny. 

 

 

 

Kaplnka Sv. panny Márie

 

 K novogotickým vplyvom sa hlási i kaplnka sv. Márie. Tu bol použitý model gotických cirkevných stavieb – krížová klenba s kamennými piliermi, vrátane trojlistých okien a sedlového portálu do sakristie. V rokoch 1922 a 1926 tu Leoš Janáček napísal „Lišku  Bystroušku“ a slávnu „Glagolskou mši“, diela, ktoré doposiaľ ovplyvňujú svetovú hudobnú tvorbu.

 

 

 

Svätý Tomáš

 

Svätý Tomáš je patrónom teológov, pomocníkom pri bolestiach chrbta a orodovať u neho možno i za dobré manželstvo. Ďalej je patrónom architektov, stavbárov, geometrov, zememeračov, tesárov, murárov a kamenárov.

Bol taktiež patrónom Augustiniánskeho domu - jeho symbol "písmena ST" - nájdete i dnes na niektorých miestach fasády a taktiež sú adaptované v súčasnom logu hotelu. 

 

 

 

Leoš Janáček

 

"Vítam Vás, priatelia,

v mieste, ktoré je mi drahé. Nemôžeme sa spolu síce stretnúť v čase, ale stretávame sa aspoň v priestore. Augustiniánsky dom, ktorý sa chystáte navštíviť alebo možno už navštevujete pravidelne, bol pre mňa po dlhých rokoch miestom odpočinku i tvorcom práce. Luhačovice som navštevoval pravidelne. Tunajší kraj sa mi stal prameňom inšpirácie. Tých ľudových piesní, čo som v kraji počúval a zaznamenal! Nechával som sa okúzliť všetkými krásami života i jeho zvláštnosťami, zlom i dobrom, smútkom i radosťou, láskou i nenávisťou, bojom i zmierením – jednoducho tým, čo život prináša. A to všetko som sa snažil stvárniť vo svojej hudbe. Možno ma poznáte z hudobných siení, nahrávok, ktoré si pustíte v pokoji domova alebo jednoducho len zo školy.“

Som Leoš Janáček, hudobný skladateľ.

 

Práve v Augustiniánskom dome vznikla v roku 1926 svetoznáma „Glagolská mše“ či skice k milovanej „Lišce Bystroušce“. Leoš Janáček strávil svoju ozdravnú dovolenku v Augustiniánskom dome celkom 12 krát. Po prvýkrát tu bol ubytovaný 21. augusta - 4. septembra 1912. Od roku 1918 - 1928 bol ,,Augustýnce,, verný, až do posledných prázdnin v roku 1928.

 

 

 

Hore